DAS Media a.s.
 DAS Consulting s.r.o. 
DAS Koncern s.r.o.
 
      
Muzeum cenných papírů
 

   
   

   info@das-mcp.cz
   webmaster@das-mcp.cz    Amda s.r.o.

     
 

 

DAS KONCERN s.r.o.


O společnosti

Historie

Pro akcionáře

Pro klienty

Kontakty


Společnost DAS KONCERN s.r.o. Vám představuje několik produktů, které jsou hlavními aktivitami společnosti:

- přeměna podob cenného papíru
Společnost nabízí ve spolupráci s poradenskou firmou DAS CONSULTING s.r.o. realizaci všech kroků přeměny podoby akcií ze zaknihované na listinnou.
Po provedení všech nezbytných kroků zajišťuje společnost pro akcionáře klientů výměnu akcií ze zaknihovaných na listinné.
Společnost ve své provozovně zajišťuje ve stanovené dny výdej akcií oprávněným osobám po dobu určenou rozhodnutím emitenta. Realizuje všechny kroky, vyřizuje oprávněné nároky dědiců, nejasnosti se zástavami či případně reklamace spojené s převody.

- mailingové a roznáškové služby
Pro oslovení akcionářů či jiných osob zajišťuje společnost ve spolupráci se společností DAS MEDIA, s.r.o. a DAS CONSULTING s.r.o. mailing dopisů pro uvedené osoby s výzvou o výměně akcií nebo s pozvánkou na valnou hromadu či jiným druhem oznámení.

- poradenství a zajištění dražeb cenných papírů
Společnost provádí na základě dohody s emitentem výměnu akcií až do provedení případné dražby nepřevzatých akcií podle platného znění obchodního zákoníku. Společnost připraví po době, která je určená zákonem, veškeré materiály pro stanovení ceny znaleckým ústavem, zajistí dražebníka oprávněného provozovat dražby a zajistí přípravu dražby samé. Po jejím provedení informuje akcionáře o výsledku dražby a zajistí rozeslání jejího výtěžku.

- poradenství při převzetí společnosti
V rámci všech činností provádí společnost poradenství a provedení procesu převzetí společnosti jinou osobou až po vypořádání takového převzetí.

Společnost DAS KONCERN s.r.o. má řadu dalších aktivit, které Vám může nabídnout, ale uvádíme Vám zde ty, na které se specializuje. Skupinovou firemní politikou je totiž prosadit se v určité části trhu a specializovat se na ni.
Můžeme Vám nabídnout jakoukoli činnost, ale raději Vám nabídneme tu, které nejlépe rozumíme.