DAS Media a.s.
 DAS Consulting s.r.o. 
DAS Koncern s.r.o.
 
      
Muzeum cenných papírů
 

   
   

   info@das-mcp.cz
   webmaster@das-mcp.cz    Amda s.r.o.

     
 

 

Divize MCP


O společnosti

Historie

Produkty

Kontakty

DIVIZE MCP ( Muzeum cenných papírů ) tato divize vznikla 1. července 2000 po dlouhých přípravách a jejím úkolem je dosažení vzniku samostatné expozice výroby a vývoje cenin u nás i v zahraničí prostřednictvím stálé výstavy. Tato divize propaguje tisk cenin a historii podnikání, připravuje sborníky i odborné publikace. Všeobecné povědomí o této divizi doprovází příležitostné výstavy, zapůjčování cenin pro reprodukce na kalendářích a pod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUKTY

Muzeum cenných papírů ( MCP ) je zaměřeno na jediný produkt a to vznik trvalé expozice cenných papírů v České republice.
Jelikož vznik muzea v podobě jaká je v návrhu vedení společnosti je náročný časově a zejména finančně rozhodli jsme se zpřístupnit exponáty MCP pro zájemce již dnes ve formě internetového muzea s ukázkou našich exponátů.
Sami si můžete zvolit formu prohlížení našich exponátů či vyhledání konktrétního kusu s případnými odkazy na další součásti sbírek.
Pokud některý exponát, který máte v držení neobjevíte v našich sbírkách budeme rádi, pokud nám jej nabídnete ke koupi.

Sbírkové fondy MCP obsahují:

Akcie a cenné papíry z území ČSR z let 1762-2003
Akcie a cenné papíry z ostatní Evropy
Akcie a cenné papíry z USA
Akcie a cenné papíry z ostatnách částí světa
Hlavičkové firemní dokumenty – dopisy, faktury apod.
Fotografie a pohlednice továren, peněžních ústavů apod.
Losy a loterní dokumenty
Vkladní knížky
Šekové a jiné platební nástroje
Pojistky
Ostatní ceniny a doplňující materiály
Odborné publikace