DAS Media a.s.
 DAS Consulting s.r.o. 
DAS Koncern s.r.o.
 
      
Muzeum cenných papírů
 

   
   

   info@das-mcp.cz
   webmaster@das-mcp.cz    Amda s.r.o.

     
 

 

DAS Consulting s. r. o.


O společnosti

Historie

Produkty

Kontakty

DAS CONSULTING s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku 16. února 2001. Společnost byla založena na podporu rozvíjejích se projektů Dokumentační a.s. pro jejich přípravu a projektování samostatných akcí.
Společnost provádí zejména přípravy prováděných změn u akciových společností, které souvisejí s přeměnou podoby akcií ze zaknihované na listinnou včetně zpracování veškerých potřebných dokumentů. Společnost navazuje na akce s přeměnou podoby, kterou majoritní společník firmy provádí již od roku 1996, kdy byla za jeho účasti provedena první přeměna akcií ze zaknihované na listinnou podobu v České republice.
Nárůst agendy související v posledních letech s těmito činnostmi vedla k založení samostatné společnosti, která se na takové akce specializuje. Mimo jiné se společnost zabývá právní i organizační pomocí při zakládání nových podnikatelských subjektů, pomoc při nalézání obchodních partnerů a to jak krátkodobých tak strategických zejména pak i partnerů financujících uvedené projekty.

Mezi našimi významnými klienty jsou například:

DD-PRESS s.r.o. Praha
European Business Consulting s.r.o.
Fibertex, a.s.
Kartografie PRAHA, a.s.
LIF a.s. Liberec
Proscan, s.r.o.
SEC Corporate s.r.o. Praha
Triola a.s. Praha
VLTAVÍN leas a.s. Praha
ZAT a.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUKTY
Společnost DAS CONSULTING s.r.o. Vám představuje několik produktů, které jsou současně jejími hlavními aktivitami:

- poradenství při přeměně podoby cenného papíru
Společnost nabízí široké škále společností součinnost při přeměně podoby cenných papírů, zejména akcií ze zaknihované podoby na listinnou.
Historickým vývojem a rozšířením počítačů do sfér lidské činnosti se zdálo, že listinné akcie jsou již překonaným produktem.
Ale čas ukázal, že se v oblasti cenných papírů dostavila nová vlna jejich uplatnění. Od roku 1996, kdy došlo za účasti našeho hlavního vlastníka k přeměně prvního zaknihovaného papíru na listinný se rozvoj této podoby rozšířil na stovky dalších podniků. Z přibližně 13.000 akciových společností v České republice má zaknihované papíry přibližně 3.000 firem. Ostatní mají akcie v listinné podobě.
Značné množství firem však ke své škodě doposud nemá cenný papír, který by je dostatečně reprezentoval jako emitenta či dokonce hazardují s běžným tiskem oproti chráněné ceninové podobě, která jediná sníží riziko, že akcionář koupí padělek. Tisk včetně grafického návrhu zajistí Dokumentační a.s.
Společnost pro klienty připraví veškeré podklady včetně jednání s úřady.

- mailingové a roznáškové služby
Následně po přípravě všech podkladů zajišťuje společnost ve spolupráci s DAS MEDIA, s.r.o. a DAS KONCERN s.r.o. mailing dopisů pro akcionáře emitenta s oznámením o výzvě společnosti nebo s pozvánkou na valnou hromadu.

- poradenství při založení společnosti
Společnost již pomohla řadě firem k založení. Připraví pro Vás texty všech nezbytných dokumentů a zajistí případně spolupráci s úřady včetně podání návrhu na příslušný obchodní soud. Rovněž tak je společnost nápomocna při podání návrhů změn v zápisech firem.

- poradenství při hledání obchodních partnerů
Jednou z činností pro klienty je i vyhledávání obchodních partnerů a to jak investičních tak strategických, nebo jednání o finančním naplnění podnikatelského záměru pomocí soukromých osob nebo jednání o financování ze strany bank.

Společnost DAS CONSULTING s.r.o. má řadu dalších aktivit, které Vám může nabídnout, ale uvádíme Vám zde ty, na které se specializuje. Skupinovou firemní politikou je totiž prosadit se v určité části trhu a specializovat se na ni.

Můžeme Vám nabídnout jakoukoli činnost, ale raději Vám nabídneme tu, které nejlépe rozumíme.