DAS Media a.s.
 DAS Consulting s.r.o. 
DAS Koncern s.r.o.
 
      
Muzeum cenných papírů
 

   
   

   info@das-mcp.cz
   webmaster@das-mcp.cz    Amda s.r.o.

     
 

 

DIVIZE VÚROC


O společnosti

Historie

Produkty

Kontakty

Výzkumný ústav rozvoje ochrany cenin. Tato divize vznikla podle rozhodnutí valné hromady a je ustavena jako samostatná divize od 1. ledna 2003. Tato divize vznikla z obou předchozích divizí a převzala část již provedených materiálů k dalšímu použití. Divize je na počátku tvorby nových ochranných prvků použitelných na ceninách, které pomohou k dosažení vyšší kvality tisku cenin. Prováděný výzkum použitelnosti stávajících ochranných prvků a jejich expertiza, pomůže při odhalování padělků a dalším zdokonalování stávajícího stupně ochrany. VÚROC zároveň provádí odborná školení pracovníků přicházejících do styku s ceninami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUKTY

Divize VÚROC ( Výzkumný ústav rozvoje ochranny cenin ) je zřízen pro rozvoj dalšího stupně zabezpečení cenných papírů, tedy pro účely lepší ochrany proti padělatelům. V této oblasti spolupracujeme s tiskárnami cenin a snažíme se o zlepšení ochrany použitím dostatečného množství kvalitních ochranných prvků na tištěných zakázkách.
Společnost provádí školení pracovníků, kteří přicházejí do styku s ceninami nebo bankovkami, aby zdokonalili své rozpoznávací schopností a naučili se rozpoznat i padělky vyšší kvality.
Jelikož divize vznikla počátkem roku 2003 je její činnost teprve v začátcích, ale s popisem výsledků jednotlivých aktivit zde v průběhu času budete seznámeni.