DAS Media a.s.
 DAS Consulting s.r.o. 
DAS Koncern s.r.o.
 
      
Muzeum cenných papírů
 

   
   

   info@das-mcp.cz
   webmaster@das-mcp.cz    Amda s.r.o.

     
 

 

DAS MEDIA, s.r.o


DAS MEDIA, a.s. byla založena 8. února 1999 jako s.r.o. a od 21.7.2008 je zapsaná jako akciová společnost.
Společnost se původně připravovala na servisní zajištění rozhlasového vysílání v pražském regionu. Po ukončení původního projektu se společnost zaměřila na reklamní a propagační akce, jako zajištění mediálních a promotion akcí, tvorbu grafických manuálů, tisk merkantilních tiskovin a další podobné práce jako například mailing, příprava inzerátů atd.
Mezi našimi významnými klienti byli a jsou například:

Bohemia Vision s.r.o.
CIHELNY KRYRY, a.s.
Cíl, akciová společnost v Praze
DD-PRESS s.r.o.
Dr. Zátka s.r.o.
Falckenberg Financial Services s.r.o. Praha
Fibertex, a.s.
GRANDHOTEL Zlatý Lev a.s.
JOE Media s.r.o.
Kartografie PRAHA, a.s.
LISÝ REALITY, s.r.o.
LIF a.s.
LVZ a.s.
PIVOVAR ROHOZEC, a.s.
PIVOVAR SVIJANY, a.s.
SEC Corporate s.r.o.
Společnost 89, s.r.o.
VLTAVÍN leas a.s.
ZAT a.s. Příbram
ZETES a.s. Plzeň 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUKTY

Společnost DAS MEDIA, a.s. Vám představuje několik produktů, které jsou jejími hlavními činnostmi:

- zadávání inzerátů do celostátně distribuovaných deníků
Tato činnost je prováděna hlavně pro stálé klienty využívající služeb společnosti jako reklamní agentury. Díky této činnosti mají naši klienti možnost zjednodušeného postupu při zadávání inzerátů nebo výhodu příznivé ceny.

- mailingové a roznáškové služby
Společnost zajišťuje zejména ve spolupráci se společnostmi DAS CONSULTING s.r.o. a DAS KONCERN s.r.o. mailing dopisů pro větší množství klientů. Jedná se zejména o rozesílku dopisů akciových společností s pozvánkami na valné hromady či jiným druhem oznámení nebo cílenou distribuci tiskových materiálů pro obchodní firmy prostřednictvím mailingu nebo osobní roznášky. Pro zasílání firemních materiálů pro obchodní firmy má společnost vytvořenou vlastní bohatou databázi využitelnosti pro další vhodné účely.

- tisk využívající grafiku (zejména novoročenky)
Společnost ve spolupráci s grafiky a ve spolupráci s Dokumentační a.s., která se specializuje na ceninovou grafiku vyrábí náročnější grafické prezentace jako jsou výroční publikace, memoranda, pamětní listy a různé certifikáty zejména pak novoroční blahopřání. Zvolené tiskoviny jsou tištěny za použití luxusních grafických papírů. S důrazem na kvalitu je zvolena i tisková technika, kterou pro takové účely vhodně reprezentuje především ocelotisk většinou z ručně rytých desek. Společnost spolupracuje s mnoha grafiky a mabízí ocelorytiny předních umělců jako Jiří Švengsbír, Josef Herčík či Bohumil Šneider.

- tvorba grafických manuálů, návrhy obchodních značek
Společnost dále jako svojí hlavní náplň provádí tvorbu grafických manuálů. Grafické návrhy logotypů včetně použití log na různých materiálech včetně úprav či modernizací stávajících značek je další z řady činností, kterou společnost nabízí. Pro tyto účely spolupracujeme s grafiky, kteří se specializují na obchodní značky. Mezi autory s nimiž máme ty nejlepší zkušenosti patří Martin Stanovský, který se podílel i na řadě návrhů cenných papírů tištěných Dokumentační a.s.

Společnost DAS MEDIA, s.r.o. má řadu různých aktivit, které Vám může nabídnout, ale uvádíme zde ty, na které se specializuje. Skupinovou firemní politikou je totiž prosadit se v určité části trhu a specializovat se na ni.

Můžeme Vám nabídnout jakoukoli činnost, ale nejraději Vám nabídneme tu, ve které se nejlépe vyznáme.