Načítám data

Stáhni jako PDFVýroční zpráva o činnosti Muzea cenných papírů za rok 2011

Pro nadační fond byl rok 2011 čtvrtým hospodářským obdobím od svého vzniku.


1407172478_P1600603 1407172478_P1600607

ČINNOSTI

Hlavní činností v roce 2011 byla kromě snahy o získání muzejní budovy a prezentace projektu MCP prostřednictvím mezinárodního veletrhu Sběratel 2011 také mediální obraz našeho muzea na veřejnosti.

Veletrh Sběratel se konal jako vždy na výstavišti ABF v Praze – Letňanech ve dnech 8.-10. září 2010 a byl na stejném místě jako loňský ročník. Výhodou tak byla ustálenost termínů i místa a tím veletrh přilákal přibližně stejný počet návštěvníků jako loni tj. přes 12.000 osob. Z hlediska návštěvnosti na našem stánku, byl letošní ročník lepším než loňský, i když co do mediálního zájmu se vzhledem k letecké tragédii naše celoroční snaha minula trochu účinkem.

Muzeum cenných papírů se prezentovalo jak na svém stánku, ale i prostřednictvím zapůjčení unikátního hologramu s portrétem Viktora Koženého
a vlastně celou expozicí na téma hologramy. Dále pak byla naše propagace soustředěna především na propagaci značky MCP, zavedení slova skripofilie a navazování nových kontaktů.

I přestože byl veletrh opět z kraje září a vliv ekonomické krize byl stále znát, letošní výsledek byl o mnohem lepší než očekávaný předpoklad
a jen první den překonal celý loňský rok. Bylo tak znát nejen ustálení termínu i místa konání, ale hodně pomohla i změna termínu na druhý zářijový týden, kdy je většina rodin s dětmi již doma. Vliv také mělo počasí, které zejména o víkendu přilákalo řadu rodin s dětmi.


PUBLIKAČNÍ A PROPAGAČNÍ ČINNOST

V roce 2011 byly poskytnuty materiály MCP v několika projektech.

V součinnosti nakladatelství DAS MEDIA, a.s. je stále připravován druhý z katalogů historických cenných papírů. Jedná se o katalog cenných papírů
z oborů hotelů, lázní a sanatorií a MCP bylo jedním z hlavních poskytovatelů obrazových příloh. Nástupem ekonomické krize bylo vydání odloženo,
ale současně nebyl ani dokončen celý rukopis. Vzhledem k další činnosti, archivní přípravy soudních fondů, která je podstatná i pro další díly,
bylo vydání tohoto dílu odloženo. Rozsah je však dnes již zcela určitě větší než u prvního dílu pivovarů a sladoven, který také bude čekat řada dodatků.

Zahájená archivní příprava z rejstříků soudních fondů byla dokončena ve fondu Jičín a téměř dokončena ve fondu Hradec Králové. V roce 2011 bylo vytvořeno asi 15.000 pomocných souborů, které budou tvořit základ pro tuto databázi.

V součinnosti s agenturou Progres Partners Advertising, s. r. o., pořádající veletrh Sběratel, byla připravena expozice hologramů s nejlákavějším kusem s motivem Viktora Koženého. Připraveny byly televizní média, jako TV NOVA apod., ale tragickým pádem letadla s hokejisty se všechny
štáby přesunuly na toto téma. Na veletrhu se tak objevila jen malé regionální studia, rozhlas a několik novinářů.

To co se minulo účinkem na veletrhu se poněkud napravilo o měsíc později. Americký právník Ed Fagan se začal domáhat vyplacení dluhopisů města Karlovy Vary vydané v roce 1924 v New Yorku. Díky i naší aktuální tiskové zprávě se jméno MCP objevilo nejen v našich médiích, ale dostalo se i do zahraničí. Dva týdny plné reportáží, počínaje tištěnými deníky jako Právo, Lidové Noviny, Blesk a řada dalších, přes internetové verze těchto deníků, stejně jako přímo uveřejnění na serveru Seznam.cz a mnohých jiných. Přes Českou tiskovou kancelář jsme rovněž zaslali zprávu o této emisi. Výsledkem byl zájem nejen novinářů, ale i řady odborných kruhů, např. z regionu Karlových Var a dokonce i z ministerstva financí. Mediálně byly poskytnuty rozhovory pro TV Nova, Českou televizi a Český rozhlas, písemně pro všechny významné deníky, které tak v řadě případů citovaly z této zprávy i s odkazem na naše muzeum. Kromě běžného zpravodajství pak byla poskytnuta i reportáž pro publicistický pořad „Reportéři ČT“ v rozsahu asi 15 minut. Všechny tyto okolnosti vedly k výraznému nárůstu mezi zářím a říjnem ve sledovanosti našich stránek. Mezi zářím a říjnem vznikl nárůst
o 72% a mezi 18. a 19. říjnem, kdy se kauza objevila to bylo 146% za jediný den.

Dále byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí reprodukcí pro soukromé sbírky a pro publikování. Některé z dříve poskytnutých reprodukcí však nebyly doposud vydány. Z letošních příspěvků je významné poskytnutí reprodukcí pro výročí 140. založení Lučebních závodů Kolín nebo 130. výročí vzniku továrny Minerva Boskovice, ale zejména pro kalendáře České spořitelny pro rok 2012 a nejvýznamnější akcí bylo poskytnutí reprodukcí do knihy
Ing. Pavla Juříka „Historie bank a spořitelen v Čechách a na Moravě“ vydané v nakladatelství Libri.

Oproti roku 2010 byla celková prezentace v médiích zpočátku menšího rozsahu což vedlo k drobnému poklesu zájmu o naše webové stránky
a exponáty. V průběhu roku došlo k opakování řady televizních pořadů, např. Četnických humoresek, kde se jméno MCP objevilo a opět zvedlo zájem
o exponáty i muzeum samé. V souvislosti s již zmíněnými akciemi koncem roku, dosáhla přesto návštěvnost webových stránek výrazného zvýšení
a to téměř dvojnásobně. V roce 2011 dosáhla 360.009 přístupů, t.j. o 95,50% víc než v loňském roce. Statisticky nejlepším měsícem byl květen,
ale výsledný počet ovlivnil podzim roku. V září se konal veletrh Sběratel, v říjnu proběhla kauza karlovarských dluhopisů a koncem roku navíc byly vydány tři speciální věstníky, mimořádné jak svým obsahem tak svým rozsahem.

Vzhledem k ochranně našich exponátů značkou a zvýšenou kontrolou na historických webech nebylo objeveno žádné nelegální stažení a další šíření reprodukcí z MCP. Pouze v rámci kauzy Karlových Varů se objevily některé naše obrázky bez citace zdroje, ale vždy se jednalo o reprodukce
s ochrannou značkou MCP, takže k porušení de facto nedošlo. Ty redakce a servery, kteří šířily bez uvedení zdroje, byli od nás upozorněni a většina zdroj obratem doplnila.

Nutno dodat, že návštěvnost stránek byla zlepšena i díky zlepšování vyhledávacího systému správcem webu, nicméně změna podoby stránek
se i přes naší velkou snahu nepodařilo dosáhnout, což však není naší vinnou, ale poněkud laxnějším přístupem tvůrce stránek. Snad rok 2012
bude v tomto ohledu konečně podstatnou změnou.

Návštěvnost stránek se daří udržovat také díky publikování aktuálních zpráv a též pravidelné vydávání muzejních věstníků, které si nacházejí
čím dál tím více čtenářů.

1407172478_P1600599 1407172478_P1600622

PŘÍPRAVA MUZEJNÍ BUDOVY A LOKACE POZEMKŮ

Přibližně od prosince 2010 bylo vyjednáváno s několika peněžními ústavy o poskytnutí překlenovacího úvěru na zakoupení objektu pro MCP. Ve stejné době bylo jednáno i s majiteli, ale celá řada jednání byla ukončena v koncem března pro nepřekonatelné rozdílnosti v názorech na konkrétní záležitosti. Proto byla ukončena i jednání s peněžními ústavy a správní rada tak hledá dál vhodný pozemek nebo objekt. Vzhledem o opravdu velké naději na dokončení těchto jednání, nebyly další nabídky zkoumány a tak se počet objektů v roce 2011, které jsme tipovali zmenšil. Bylo projednáno několik nabídek, především v katastru Chodova, Michle, Spořilova a Holešovic, ale vzhledem k vývoji ekonomiky i celého trhu, bylo asi od poloviny roku prozatím ustoupeno z dalších jednání a vývoj v roce 2012 nám ukáže další možnosti.


PŘÍSPĚVKY

Do 31.12.2011 bylo nadačnímu fondu poskytnuto 2.200 Kč od dvou dárců. Současně bylo přislíbeno několik dalších darů, především věcných. Významnými záležitostmi jsou jednání s dalšími tiskárnami o poskytnutí vzorků z veškeré ceninové produkce. Některé kusy jsme již získali, další žádosti jsou v projednávání, ale žádná ze smluv nebyla dotažena k podpisu. Od několika fyzických osob byly získány drobné sbírkové předměty
k doplnění stávajících sbírek. Z tohoto pohledu tak nadační fond disponuje stále zejména hlavním závazkem sponzorů související s financováním
stavby muzea, resp. získání muzejní budovy, ale spolupráce ve formě přírůstků exponátů se také zdárně rozvíjí..

Poskytnutím reprodukčních práv byla získána za rok 2011 celkově částka 22.300 Kč.


HOSPODAŘENÍ

Účetnictví bylo od zahájení činnosti vedeno účetní a daňovou firmou Jihlavská právní společnost s.r.o. podle účetních standardů platných v České republice. Revizor účtů Jana Píšová průběžně kontrolovala zaúčtování jednotlivých položek a v sestavené závěrce neshledala žádnou závadu.
V roce 2011 došlo ke změně nadačního konta a souběžně byla vedena dvě konta. Ke konci roku pak bylo původní konto v České spořitelně definitivně zrušeno pro přílišnou nákladnost na jeho vedení. K činnosti účetní firmy i k hospodaření nadace, resp. k činnosti správní rady nebylo žádného vyjádření a sestavená závěrka byla posouzena bez výhrad.

Praha 28. února 2012


Za Muzeum cenných papírů, nadační fond
správní rada

1407172478_P1600620 1407172478_P1600624