Načítám data

Stáhni jako PDFVýroční zpráva o činnosti Muzea cenných papírů za rok 2016

Pro nadační fond byl rok 2016 devátým hospodářským obdobím od svého vzniku.ČINNOSTI

Hlavní činností v roce 2016 byla nejen snaha o získání vlastní muzejní budovy, ale zejména prezentace projektu MCP prostřednictvím mezinárodního veletrhu Sběratel 2016 a dalších akcí.

Veletrh Sběratel se konal tradičně na výstavišti ABF v Praze – Letňanech první zářijový týden, ve dnech 8-10. září 2016. Tentokrát jsme byli poprvé na jiném místě v hale vystavovatelů a náš stánek se o více než polovinu zvětšil. Výsledek tomu odpovídal, protože opět přišlo mnohem víc zájemců, kteří přišli k našemu stánku a po celou dobu jsme byli neustále vytíženi.


1620836084_P2550504 1620836084_P2550522


Muzeum cenných papírů mělo tentokrát svoji výstavu rovnou u našeho stánku. Byla zaměřena na cenné papíry se sportovní tématikou, tedy fotbalové a jiné sportovní kluby, které vydaly dluhopis nebo akcie či podíly. Součástí bylo i připomenutí Věry Čáslavské, které zemřela krátce před veletrhem a mj. při předešlém ročníku veletrhu, kdy měla autogramiádu, navštívila krátce i náš stánek.

Dále vyšla čtvrtá emise testovacích bankovek „Muži 28. října“ s motivem Františka Soukupa. Bohužel to byla poslední bankovka, kterou pro nás vytvořil grafik Tomáš Hauzner.

Jako každý rok, i letos se na veletrhu na našem stánku poskytovalo zdarma poradenství návštěvníkům z oboru skripofilie, memorabilií a dalších listinných artefaktů spadajících do sféry našeho zájmu.PROPAGAČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

V roce 2015 byly poskytnuty materiály MCP v několika projektech. Pro ročenku Pekařů a cukrářů byla využitá část článku z Věstníku MCP o rodině dr. Zátky a jeho podniku. Pro výroční publikaci 80 let obchodní značky Laktos byly poskytnuty reprodukce ze sbírek MCP, Rudolf Píša se stal jedním ze spoluautorů textové části, tedy celé historie podniku od jeho založení do roku 1951. Vetší spolupráce byla věnována knize PhDr. Barbory Půtové Královská cesta.

Poměrně hodně bylo spolupracováno s filmovými štáby na natáčení filmu Masaryk režiséra Julia Ševčíka a filmu Po strništi bos, režiséra Jana Svěráka.

1620836084_P2550533

PŘÍPRAVA MUZEJNÍ BUDOVY A LOKACE POZEMKŮ

V platnosti zůstává stále rozhodnutí z roku 2012 o zvolení jiného postupu pro výběr vhodného objektu, který se však nedaří najít. Opětovně bylo jednáno v několika lokalitách, ale k dohodě nakonec nedošlo.


PŘÍSPĚVKY

Do 31.12.2015 bylo nadačnímu fondu poskytnuto 18.950 Kč od sedmi dárců. Získány byly také dary nové exponáty od fyzických osob.

Poskytnutím reprodukčních práv byla získána za rok 2016 celkově částka 23.900,00 Kč.HOSPODAŘENÍ

Účetnictví bylo od zahájení činnosti vedeno účetní a daňovou firmou Jihlavská právní společnost s.r.o. podle účetních standardů platných v České republice. Revizor účtů Jana Píšová průběžně kontrolovala zaúčtování jednotlivých položek a v sestavené závěrce neshledala žádnou závadu. K činnosti účetní firmy i k hospodaření nadace, resp. k činnosti správní rady nebylo žádného vyjádření a sestavená závěrka byla posouzena bez výhrad.

Praha 30. března 2017Za Muzeum cenných papírů, nadační fond
správní rada

1620836084_P2550534