Načítám data

Stáhni jako PDFVýroční zpráva o činnosti Muzea cenných papírů za rok 2015

Pro nadační fond byl rok 2015 osmým hospodářským obdobím od svého vzniku.


ČINNOSTI

Hlavní činností v roce 2015 byla nejen snaha o získání vlastní muzejní budovy, ale zejména prezentace projektu MCP prostřednictvím mezinárodního veletrhu Sběratel 2015 a dalších akcí.

Veletrh Sběratel se konal tradičně na výstavišti ABF v Praze – Letňanech první zářijový týden, ve dnech 8-10. září 2015 a po opravdu dlouhém období byl tento ročník konečně na téměř na úrovni mimořádného ročníku 2008. Znovu přišel mnohem větší počet zájemců, kteří přišli k našemu stánku a po celou dobu jsme byli neustále vytíženi. Zdá se, že zářijový termín v prvním týdnu si již našel mezi lidmi své místo a akci pomohl i letecký den na vedlejším letišti. Na veletrh přišlo přes 12.000 osob.

1620831122_P2430857finA

Muzeum cenných papírů se prezentovalo jak na svém stánku, ale i prostřednictvím zapůjčených panelů, kde byly představeny exponáty leteckých akciových společností a dopravců z celého světa nebo výrobců letadel a další dokumenty související s letectvím. Mimo to jsme pokračovali třetí emisí testovacích bankovek „Muži 28. října“ s motivem prvního ministra pošt a telegrafů Jiřího Stříbrného..

1620831122_P2430855-finA

Jako každý rok, i letos se na veletrhu na našem stánku poskytovalo zdarma poradenství návštěvníkům z oboru skripofilie, memorabilií a dalších listinných artefaktů spadajících do sféry našeho zájmu.


PROPAGAČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

V roce 2015 byly poskytnuty materiály MCP v několika projektech. Pro knihu PhDr. Radoslava Daňka „Ostravské pivovarnictví v éře kapitalismu“ byly poskytnuty reprodukce a navázána spolupráce k článku do Věstníku MCP.

1620831122_P2430869


PŘÍPRAVA MUZEJNÍ BUDOVY A LOKACE POZEMKŮ

V platnosti zůstává stále rozhodnutí z roku 2012 o zvolení jiného postupu pro výběr vhodného objektu, který se však nedaří najít.


PŘÍSPĚVKY

Do 31.12.2015 bylo nadačnímu fondu poskytnuto 343.575 Kč od tří dárců. Získány byly také dary nové exponáty od fyzických osob.

Poskytnutím reprodukčních práv byla získána za rok 2014 celkově částka 36.149,29 Kč.HOSPODAŘENÍ

Účetnictví bylo od zahájení činnosti vedeno účetní a daňovou firmou Jihlavská právní společnost s.r.o. podle účetních standardů platných v České republice. Revizor účtů Jana Píšová průběžně kontrolovala zaúčtování jednotlivých položek a v sestavené závěrce neshledala žádnou závadu. K činnosti účetní firmy i k hospodaření nadace, resp. k činnosti správní rady nebylo žádného vyjádření a sestavená závěrka byla posouzena bez výhrad.

Praha 31. března 2016


Za Muzeum cenných papírů, nadační fond
správní rada

1620831122_P2430872