Načítám data

Stáhni jako PDFVýroční zpráva o činnosti Muzea cenných papírů za rok 2014

Pro nadační fond byl rok 2014 sedmým hospodářským obdobím od svého vzniku.ČINNOSTI

Hlavní činností v roce 2014 byla nejen snaha o získání vlastní muzejní budovy, ale zejména prezentace projektu MCP prostřednictvím mezinárodního veletrhu Sběratel 2014 a dalších akcí.

Veletrh Sběratel se konal tradičně na výstavišti ABF v Praze – Letňanech první zářijový týden, ve dnech 4.-6. září 2014 a po opravdu dlouhém období byl tento ročník konečně na téměř na úrovni mimořádného ročníku 2008. Přišel jak mnohem větší počet zájemců, kteří přišli k našemu stánku a po celou dobu jsme byli neustále vytíženi. Zdá se, že zářijový termín v prvním týdnu si již našel mezi lidmi své místo a akci pomohl i letecký den na vedlejším letišti. Na veletrh přišlo asi 12.000 osob. Vzhledem k mezinárodní situaci s Ruskem však přišlo výrazně méně Rusů, ale asi i díky konání jiných akcí i méně Poláků.

Muzeum cenných papírů se prezentovalo jak na svém stánku, ale i prostřednictvím zapůjčených panelů, kde byly představeny k 100. výročí zahájení 1. světové války plakáty propagující válečné půjčky Rakouska, Francie a dalších zemí. Kromě toho jsme pokračovali druhou emisí testovacích bankovek „Muži 28. října“ s motivem Aloise Rašína.

Jako každý rok, i letos se na veletrhu na našem stánku poskytovalo zdarma poradenství návštěvníkům z oboru skripofilie, memorabilií a dalších listinných artefaktů spadajících do sféry našeho zájmu.

I přestože byl veletrh stále v první zářijový týden, zcela již zmizela panika z krize a ekonomická situace sběratelů se již zcela uvolnila k novým nákupům.

1437261066_P9060164 1437261066_P9060165

PROPAGAČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST
V roce 2014 byly poskytnuty materiály MCP v několika projektech.

.....................

PŘÍPRAVA MUZEJNÍ BUDOVY A LOKACE POZEMKŮ

V platnosti zůstává stále rozhodnutí z roku 2012 o zvolení jiného postupu pro výběr vhodného objektu.


PŘÍSPĚVKY

Do 31.12.2014 bylo nadačnímu fondu poskytnuto 22.400 Kč od čtyř dárců. Získány byly také dary nové exponáty, zejména z ceninových tiskáren, ale i fyzických osob.

Poskytnutím reprodukčních práv byla získána za rok 2014 celkově částka 6.000,00 Kč.

1437261066_P2240535

HOSPODAŘENÍ

Účetnictví bylo od zahájení činnosti vedeno účetní a daňovou firmou Jihlavská právní společnost s.r.o. podle účetních standardů platných v České republice. Revizor účtů Jana Píšová průběžně kontrolovala zaúčtování jednotlivých položek a v sestavené závěrce neshledala žádnou závadu. K činnosti účetní firmy i k hospodaření nadace, resp. k činnosti správní rady nebylo žádného vyjádření a sestavená závěrka byla posouzena bez výhrad.

Praha 31. března 2015Za Muzeum cenných papírů, nadační fond
správní rada

1437261066_P2240526