Načítám data

Stáhni jako PDFVýroční zpráva o činnosti Muzea cenných papírů za rok 2012

Pro nadační fond byl rok 2012 již pátým hospodářským obdobím od svého vzniku, byť pracovně teprve čtvrtým.


1407172478_P1870606 1407172478_P1870608

ČINNOSTI

Hlavní činností v roce 2012 byla opět snaha o získání vlastní muzejní budovy a prezentace projektu MCP prostřednictvím mezinárodního veletrhu Sběratel 2012 také další podpora obrazu našeho muzea na veřejnosti.

Veletrh Sběratel se konal jako vždy na výstavišti ABF v Praze – Letňanech ve dnech 6.-8. září 2012 a byl na stejném místě jako loňský ročník. Výhodou tak byla ustálenost termínů, byť se ukazuje, že začátek září není nejideálnějším termínem. Na Letňany si zvyká víc lidí a tím veletrh přilákal o něco vyšší počet návštěvníků jako loni tj. přes 12.000 osob. Z hlediska návštěvnosti na našem stánku, byl letošní ročník lepším než loňský.

Muzeum cenných papírů se prezentovalo jak na svém stánku, ale i prostřednictvím zapůjčení panelů, které byly tématicky svázány s automobilovým průmyslem. V muzejním věstníku, před veletrhem vyšel článek o firmě Wichterle & Kovářík, zkráceně WIKOV. Unikátní vůz této značky byl zapůjčen na veletrh a současně se zde udál křest poštovních známek navržených p. Zapadlíkem, který se kresbám automobilů věnuje. Naše výstava automobilových akcií, tak krásně doplňovala exponáty na tomto ročníku veletrhu Sběratel.

Jako každý rok, i letos se na veletrhu na našem stánku poskytovalo zdarma poradenství návštěvníkům z oboru skripofilie, memorabilií a dalších listinných artefaktů spadajících do sféry našeho zájmu.

I přestože byl veletrh opět z kraje září, byla drobně vidět trochu se zlepšující ekonomická situace mezi sběrateli, nicméně do růstu na trhu má stav ještě daleko. Vliv také mělo počasí, které zejména o víkendu přilákalo řadu rodin s dětmi, byť bychom uvítali, spíše zkušenější sběratele, kteří ocení představené unikáty jak na výstavě, tak na našem stánku.

1407172478_P1870626 1407172478_P1870628

PUBLIKAČNÍ A PROPAGAČNÍ ČINNOST

V roce 2012 byly poskytnuty materiály MCP v několika projektech.

V průběhu roku byla poskytnuta reprodukce akcií do knihy „Bánovce na starých pohľadniciach“, která vyšla na přelomu roku.

Zahájená archivní příprava z rejstříků soudních fondů byla úspěšně dokončena u akciových společnost Krajského obchodního soudu v Praze a tato databáze byla poskytnuta SOA Praha pro vnitřní účely. Jde o nejrozsáhlejší fond firemní agendy a proto je jeho zpracování velmi náročné. V roce 2012 bylo vytvořeno přes 24.000 pomocných souborů, které budou tvořit základ pro tuto databázi.

V součinnosti s agenturou Progres Partners Advertising, s. r. o., pořádající veletrh Sběratel, byla připravena expozice automobilových akcií. Na veletrhu se objevila malá regionální studia, rozhlas a několik novinářů. Výsledkem bylo několik rozhovorů na stručné otázky z našeho oboru. Největší zájem projevil

Z oboru automobilového průmyslu jsme pak spolupracovali s reklamní agenturou CZ-VISUAL IMPACT a.s., která připravuje tiskové materiály pro ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav. V rámci rekonstrukce budova tzv. nové karosárny, jsme z našich sbírek poskytli mnohé tiskové materiály.

K historickým automobilovým akciím ještě vyšel článek v časopise AUTO7 z vydavatelství Motorpresse. Právě na veletrhu byla navázána spolupráce z ní vzešel článek o možnosti reprodukcí i originálů pro milovníky veteránů.

Oproti roku 2011 byla celková prezentace v médiích menšího rozsahu což vedlo k drobnému poklesu zájmu o naše webové stránky a návštěvnost exponátů.

Jedním z důvodů byl i vzhled stránek. Již delší dobu jsme se snažili s naším IT specialistou, který se staral o chod stránek sjednat změnu. Bohužel k té nedošlo a tak jsme se s ním museli v druhé polovině roku rozejít. Vybrání nové firmy nás v případě zdrželo, ale na podobě stránek se už pracuje a během několika měsíců bude vše plně funkční a spuštěno.

Návštěvnost stránek se daří udržovat také díky publikování aktuálních zpráv a též pravidelné vydávání muzejních věstníků, které si nacházejí čím dál tím více čtenářů.


PŘÍPRAVA MUZEJNÍ BUDOVY A LOKACE POZEMKŮ

Jednání s vlastníky některých objektů jsou natolik složitá, že jsme se rozhodli na několik měsíců přerušit veškerá jednání. To vedlo k vyčištění situace s nabídkami, které nám nevyhovovali, ale též přineslo věcnější pohled na stav nabízených objektů i naše představy o podobě. Bohužel výsledkem je, že byla všechna jednání uzavřena s nulovým výsledkem. Některé z námi vybraných budov již koupil jiný investor, některé jsou stále prázdné. Prozatím nelze odhadnout další vývoj situace.


PŘÍSPĚVKY

Do 31.12.2012 bylo nadačnímu fondu poskytnuto 363.755,31 Kč od čtyř dárců. Současně bylo přislíbeno několik dalších darů, především věcných, které jsme již z části získali do muzejních sbírek. Významnými záležitostmi jsou jednání s dalšími tiskárnami o poskytnutí vzorků z veškeré ceninové produkce. Některé kusy jsme již získali, další žádosti jsou v projednávání, ale žádná ze smluv nebyla dotažena k podpisu. Od několika fyzických osob byly získány drobné sbírkové předměty k doplnění stávajících sbírek. Z tohoto pohledu tak nadační fond disponuje stále zejména hlavním závazkem sponzorů související s financováním stavby muzea, resp. získání muzejní budovy, ale spolupráce ve formě přírůstků exponátů se také zdárně rozvíjí.

Poskytnutím reprodukčních práv byla získána za rok 2012 celkově částka 4.750,00 Kč.

Díky štědrému příspěvku se nám podařilo účastnit i velmi důležité aukce, ve které se nám podařilo získat jednu z nejstarších a také nejvzácnějších českých akcií do muzejních sbírek.


HOSPODAŘENÍ

Účetnictví bylo od zahájení činnosti vedeno účetní a daňovou firmou Jihlavská právní společnost s.r.o. podle účetních standardů platných v České republice. Revizor účtů Jana Píšová průběžně kontrolovala zaúčtování jednotlivých položek a v sestavené závěrce neshledala žádnou závadu. K činnosti účetní firmy i k hospodaření nadace, resp. k činnosti správní rady nebylo žádného vyjádření a sestavená závěrka byla posouzena bez výhrad.

Praha 28. února 2013


Za Muzeum cenných papírů, nadační fond
správní rada

1407172478_P1870622 1407172478_P1870629